Diploma’s

Uw gastouder:

  • Is gediplomeerd (PW3 Kinderopvang)
  • Is in het bezit van diploma EHBO aan Kinderen gecertificeerd door het Oranje Kruis
  • Heeft deelgenomen aan de cursus “Herken ESM”, signalering en aanpakken van ernstige spraak taal moeilijkheden bij peuters
  • Heeft ruim elf jaar ervaring in de kinderopvang, waarvan vier jaar als peuterspeelzaalleidster.
  • Heeft na GGD controle van de opvang een positief inspectierapport ontvangen. Klik hier voor inzage in het inspectierapport.

Oude Leede Kids&Zo is aangesloten bij gastouderbureau Bloei. Ga voor meer informatie over Bloei naar de website: www.bureaubloei.nl